Ordonanţa de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial


Marţi 3 noiembrie 2015, înainte ca primul ministru Victor Ponta să îşi depună în sfârşit demisia, ca răspuns la manifestaţiile din stradă, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă numărul 50 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
De interes sunt în primul rând modificările ce privesc microîntreprinderile încapând din 2016 şi anume:

  • Creşterea plafonului la 100,000 euro faţă de 65,000 cât este în prezent
  • Modificarea cotelor de impozitare în funcţie de numărul de salariaţi

Astfel, începând din anul 2016, cotele de impozitare la microîntreprinderi sunt:

  • 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv
  • 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat
  • 3% pentru întreprinderile care nu au salariaţi.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare de mai sus se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respective 2 salariaţi şi al căror raport de muncă încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consider îndeplinită dacă în acelaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.
Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau doi salariaţi, în situaţia în care numărul acestora se modifică, în scopul menţinerii/modificării cotelor de impozitare, noii salariaţi trebuie angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin 12 luni.
În aceste condiţii, microîntreprinderile ajung să achite la bugetul statului impozite mult mai mici decât persoanele fizice autorizate( care din anul 2016 sunt obligate să achite şi contribuţia la pensii.)
O altă modificare importantă care priveşte de data asta toate societăţile comerciale este impozitul pe dividende care devine 5% (în loc de 16% cât este în prezent). Iniţal, această cotă era prevăzut a fi aplicată doar din anul 2017, în paralel cu introducerea obligativităţii plăţii contribuţiei de sănătate de 5,5 % pentru veniturile din dividende (plafonat într-adevăr la 12 salarii medii pe economie).