Azi, 17 august, ultima zi în care poţi depune raportările contabile la 30.06.2015 pentru primul semestru fără a primi amenzi şi o constatare personală


Conform ordinului numărul 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile, societăţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei depun raportări semestriale pană azi, 17 august 2015. Programul necesar pentru întocmirea raportării se găseşte pe site-ul ANAF, la rubrica Servicii online, Declaraţii electronice, Descărcare declaraţii, Raportări contabile semestriale la 30/06/2015 şi a suferit mai multe modificări până a ajuns la forma finală din 17.08.2015

Nu întocmesc raportări contabile următoarele categorii de societăţi care:

 • au cifra de afaceri în exerciţiul anterior sub plafonul de 220.000 lei;
 •  nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţarii până la 30 iunie 2015;
 •  s-au aflat în inactivitate temporară pe tot parcursul semestrului I din 2015;
 •  s-au înfiinţat în cursul anului 2015;
 •  se afla în curs de lichidare.

Ca o noutate faţă de anul precedent, bilanţul la semestru are formă diferită în funcţie de următoarele criterii de mărime:

microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totatul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

– entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc  limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 •  totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
 •  cifra de afaceri netă: 35.000.000 (echivalentul a 7.893.906 euro);
 •  numărul mediu de salariati in cursul exerciţiului financiar: 50.

– entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc  limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 (echivalentul a 7.893.906 euro);
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exercitiului financiar: 50.

Neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (sau on-line) a raportărilor contabile – se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
– cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
– cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare,
– cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Contribuabili care nu depun raportările contabile şi vor ajunge să fie notificaţi de unităţile fiscale teritoriale vor primi amenda maximă de 5.000 lei.

Societatea pentru care am avut anul acesta de întocmit bilanţul semstrial se încadrează la categoria microentităţilor, adică în categoria celor mai mici entităţi. Am aşteptat cu nerabdare să văd o simplificare a formularului, doar nu are nevoie ANAF de aşa multe informaţii legate de o societate aşa de nesimnificativă. Am constatat cu stupoare ca anul acesta, pdf-ul bilanţului semestrial este de 16 pagini, în condiţiile în care anul trecut, acelaşi formular avea 15 pagini. Structura bilanţului cuprinde, ca de obicei trei rubrici:

F10 – SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 – CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 – DATE INFORMATIVE

Hmm, miam spus, oare ce înseamnă acel Cont de profit şi pierdere prescurtat? Este un cont de profit şi pierdere ce se întinde pe jumătate de pagină şi impune adunarea dea dreptul brutală a cheltuielilor de prestări servicii terţi cu cheltuielile financiare din diferenţe de curs valutar! În traducere liberă, adună mere cu pere! Bun, zic, măcar am terminat mai repede cu el!

Merg mai departe şi completez şi rubrica F30 care nu se deosebeste foarte mult de celelalte rubrici F30 ale anilor precedenţi ai raportărilor anuale şi semestriale. Îmi face impresia că am ajuns la final, când hop, încă două pagini jumătate de completat cu ceva nou si anume capitolul XIV întitulat măreţ: Situaţia veniturilor şi cheltuielilor care este exact vechiul cont de profit şi pierdere regasit în anii precedenţi la rubrica F20 !

Entităţile mici respectiv cele entităţile mijlocii , mari şi entităţile de interes public au un bilanţ semestrial ce se intinde pe 15 pagini şi cuprind cam aceleaşi elemente de completat.

Vorba lui Caragiale: “Ori sa se revizuiasca, dar sa nu se schimbe nimic; ori sa nu se revizuiasca, dar atunci sa se schimbe pe ici pe colo”.( Replica din “O scrisoare pierduta” (1884))