Cu facturile …prin vacanţă…


Că tot e vara şi e perioada concediilor, m-am gândit să scriu un articol despre particularităţile facturilor emise de către agenţiile de turism. Nu am avut ocazia să mă ocup de contabilitatea unei asemenea societăţi şi este o ocazie bună să cercetez mai bine problema. Mă apuc de citit din bătânul Cod fiscal, prietenul tuturor, când aflu mai multe vă spun şi vouă. În primul rând, ce sunt agenţiile de turism din punct de vedere fiscal?

Articolul 1521 spune aşa:

…prin agenţie de turism se înţelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informaţii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeţi, cămine, locuinţe de vacanţă şi alte spaţii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate şi alte servicii turistice. Agenţiile de turism includ şi touroperatorii.”

Bun, deci articolul este destinat acestora, să ştie cum să factureze, dar si celorlalţi, beneficiarii, cine ştie când se trezeşte şeful să sponsorizeze un concediu pentru salariaţi?

Ce fac de fapt agenţiile de turism? Intermediază o serie de servicii oferite de alte persoane cum ar fi transport cu avionul, asigurarea transferului la hotel, cazarea, masa servită etc. în legătură cu călătoria. Acestea sunt privite ca un tot unitar şi denumite în continuare „serviciu unic”.

Particularitatea regimului special aplicat de agenţiile de turism constă în aplicarea TVA doar la marja de profit, diferenţă între preţul total achitat de călător, fără tva şi consturile agenţiei de turism care compun serviciul unic, inclusiv tva. Acest tva nu va fi evidenţiat ca atare pe factură, ci se va scrie doar menţiunea „TVA inclus”. Pentru a stabili valoarea taxei colectate pentru serviciile unice efectuate într-o periadă fiscală (lună sau trimestru), agenţiile de turism vor întocmi jurnale de vânzări în care înregistrează totalul documentelor de vânzare inclusiv TVA şi jurnale de cumpărări separate în care evidenţiază achiziţiile de bunuri şi servicii cuprinse în costurile serviciului unic. Se face diferenţa pe total şi nu pe fiecare factură în parte şi se calculeză TVA-ul colectat prin aplicarea cotei de 24/124*100.

Agenţia nu are dreptul să recupereze TVA-ul plătit pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii primite de la o altă persoană şi care sunt utilizate în legătură cu serviciul unic prestat. Totuşi îşi păstrează dreptul de deducere a TVA plătit pentru cheltuielile sale generale.

Agenţia de turism poate opta şi pentru aplicarea regimului normal de taxă cu următoarele excepţii:

  • Când călătorul este o persoană fizică

  • În situaţia în care serviciile de călătorie cuprind şi componente pentru care locul operaţiunii se consideră ca fiind în afara României.

Atunci când agenţia de turism aplică regimul normal de taxare, va refactura fiecare componentă a serviciului unic la cota de TVA corespunzătoare fiecărei componente în parte.

Serviciul unic are locul prestării în România dacă agenţia de turism este stabilită sau are sediul fix în România şi serviciul este prestat prin sediul din Romînia.

Dacă pachetul de servicii include servicii care sunt prestate efectiv în afara Comunităţii, este considerat ca fiind serviciu de intermediere, scutit de TVA.

Regimul special nu se aplică pentru serviciile prestate de agenţia de turism exclusiv cu mijloace proprii sau dacă serviciile sunt prestate de o persoană neimpozabilă din punct de vedere al TVA.

Ce rost are acest regim special? Principalul avantaj al regimului special este acela că agenţiile de turism româneşti nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în alte ţări şi că serviciile turistice nu vor fi impozitate cu TVA nici în ţara unde sunt efectiv prestate şi nici în România.

Având în vedere specificul acestei activitaţi, s-a considerat că aplicarea regimului normal de TVA, in ceea ce priveşte locul operaţiunilor, baza de impozitare şi deducerea TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii, poate crea dificultăţi în desfăşurarea activităţii agenţiilor de turism, ţinând cont de complexitatea serviciilor şi multitudinea ţărilor în care acestea pot fi prestate.

Sper că v-am lămurit cât de cât cu facturile astea de vacanţă, gata cu visarea, inapoi la muncă!