Când cumpărătorul emite factura în locul furnizorului


Vine într-o zi şeful meu, că un client de-al nostru vrea să emită factură în numele nostru, că există o prevedere în acest sens în Codul Fiscal, să verific. Am răspuns posibil, îmi suna ceva cunoscut în acest sens, fără să îmi amintesc amănunte. Găsesc într-adevăr articolul cu pricina din Codul Fiscal, este vorba de articolul 155 punctul 17 în care citescPot fi emise facturi de către beneficiar în numele şi în contul furnizorului/prestatorului în condiţiile stabilite prin norme”

M-am întrebat apoi de ce ar vrea clientul nostru să emită el factura pentru bunurile pe care i le vindem noi. Răspunsul l-am primit, atunci pentru că îi vindem o cantitate mare de deşeuri de lemn care se cântăresc la destinatie, preţul mic face ca eventualele diferenţe de greutate să fie neglijabile. Este mai simplu şi practic aşa.

Rămâne de verificat în continuare condiţiile ce trebuiesc respectate pentru aplicarea acestei proceduri şi anume:

– părţile să încheie un acord prealabil prin care să se prevadă această procedură de facturare, precum si procedura de acceptare pentru fiecare factură;

– factura să fie emisă în numele şi în contul furnizorului/prestatorului de către cumpărător şi trimisă furnizorului/prestatorului;

– factura să cuprindă toate elementele obligatorii prevazute de lege;

– factura să fie înregistrată în jurnalul de vânzări de către furnizor/prestator.

La cererea organului de control, părţile trebuie să fie în măsură să demonstreze existenţa acordului prealabil.

Am verificat în contractul cu acel client să existe o prevedere privind această modalitate de facturare, acordul încheiat cu privire la procedura de acceptare a facturii, apoi am aşteptat prima astfel de factură, am verificat să cuprindă toate elementele obligatorii, inclusiv menţiunea „autofactură”. Toate fiind în regulă, am dat acceptul contabil şi m-am asigurat să trec factura în jurnalul de vânzări şi în declaraţia 394, fiind vorba despre o livrare.

Procedura amintită mai sus este una simplificată, în trecut fiind necesară şi o notificare a organelor fiscale despre procedură şi întocmirea unui jurnal de vânzări special.